Budowa kolektora odprowadzającego ścieki z miejscowości Wietrzno przez Niżną Łąkę, Bóbrkę i Wrocankę do miejscowości Głowienka, kierującego ścieki do Oczyszczalni Ścieków w Krośnie, jest wspólną inwestycją Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i Gminy Dukla. Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 13 mln zł brutto.
Inwestycja realizowana w ramach współpracy Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i Gminy Dukla ma na celu prawidłowe zagospodarowanie ścieków komunalnych z aglomeracji Dukla aglomeracji Równe oraz uniknięcie budowy oczyszczalni ścieków dla gminy Dukla przed ujęciem wody w Szczepańcowej.

- Cieszę się, że udało się wypracować kompromis w zakresie inwestycji, która jest bardzo ważna dla lokalnej społeczności. Umożliwi ona funkcjonowanie ujęcia wody w Szczepańcowej bez kosztownych modernizacji, a krośnieńska oczyszczalnia ścieków zapewni aglomeracji dukielskiej oczyszczenie ścieków na najwyższym poziomie. Oczyszczalnia ścieków w Krośnie została w ostatnim czasie zmodernizowana i posiada rezerwę przepustowości pozwalającą na przyjęcie ścieków z Dukli - mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

Budowany wspólnie kolektor będzie odprowadzał ścieki sanitarne z miejscowości Cergowa, Nadole, Jasionka, Teodorówka, Równe, Zboiska, Wietrzno i Dukla do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Głowience. Natomiast z Głowienki, poprzez istniejącą kanalizację, ścieki odprowadzane będą do Oczyszczalni ścieków przy ul. Drzymały w Krośnie. Dobowo instalacja ta przetwarza ok. 16 000 m sześc. jest największym tego typu obiektem w okolicy.

- Nad koncepcją tego projektu pracowaliśmy od 2016 r. Naszym głównym celem jest ochrona ujęcia wody w Szczepańcowej i dlatego osiągnięcie porozumienia z Gminą Dukla oraz podjęcie współpracy w temacie budowy kolektora były pierwszym krokiem milowym do realizacji tej inwestycji - mówi Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Janusz Fil przy mikrofonie

- Drugim krokiem milowym było osiągnięcie kompromisu, wypracowanego wspólnie z Gminą Miejsce Piastowe i Starostwem Powiatowym w Krośnie, odnośnie do przebiegu trasy kolektora. Budowa ponad siedmiu kilometrów kolektora to bardzo trudne zadanie, zarówno na etapie realizacji, jak i ustalenia trasy oraz przygotowaniu projektu. Myślę, że wspólnie znaleźliśmy kompromisowe rozwiązanie, które umożliwia realizację tej inwestycji. Dziękuję wszystkim, zwłaszcza Pani wójt Dorocie Chilik i jej zastępcy Pani Małgorzacie Hec-Mrozek, Panu burmistrzowi Andrzejowi Bytnarowi oraz radnym gminy Dukla, a także Panu staroście Janowi Pelczarowi i wicestaroście Panu Andrzejowi Guzikowi, za konstruktywną współpracę przy tym projekcie - dodaje Janusz Fic.

Powstający w ramach inwestycji kolektor na długości ok. 7 km wykonany będzie jako rurociąg tłoczny, a na długości ok. 900 m jako rurociąg grawitacyjny. Rurociąg tłoczny wyposażony zostanie w studnie czyszczakowe i czyszczakowo-odpowietrzające, pozwalające na prawidłową pracę i okresowe czyszczenie kolektora. Natomiast odcinek wykonany jako kanał grawitacyjny wyposażony będzie w typowe studnie rewizyjne z betonu oraz z tworzywa sztucznego. Na kolektorze zamontowane zostaną specjalistyczne urządzenia zabezpieczające i pomiarowe.

- To kluczowa inwestycja pozwoli rozwiązać problem gospodarki wodno-ściekowe gminy Dukla - podkreśla Andrzej Bytnar, burmistrz Dukli.

Aktualnie Gmina Dukla prowadzi na swoim terenie inwestycję związaną z rozbudową kanalizacji sanitarnej, która docelowo umożliwi połączenie infrastruktury Oczyszczalni Ścieków w Dukli z kanalizacją w Głowience, zarządzaną przez Krośnieński Holding Komunalny i Wodociągi Krośnieńskie. W ramach tej inwestycji gmina buduje około 8-kilometrowy odcinek rurociągu tłocznego i 3 tłocznie ścieków. Prace budowlane rozpoczęły się w październiku ub. roku, obecnie są mocno zaawansowane i zbliżają się do etapu końcowego. Prowadzi je Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych w Krośnie. Wartość inwestycji realizowanej przez gminę Dukla to ponad 5,5 mln zł.

 Andrzej Bytnar burmistrz Dukli przy mikrofonie

Po zakończeniu tego etapu robót możliwe będzie połączenie infrastruktury kanalizacyjnej Dukli z tłocznią w Wietrznie, którą w ramach swojej inwestycji wybuduje Krośnieński Holding Komunalny, a następnie z kanalizacją w Głowience, skąd ścieki będą odprowadzane do Oczyszczalni ścieków w Krośnie.

Wspólna inwestycja Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego i gminy Dukla ma charakter proekologiczny i będzie sprzyjać prawidłowemu zagospodarowaniu ścieków komunalnych. Jej realizacja podzielona jest na dwie części - część realizowaną przez gminę Dukla o wartości ponad 3,2 mln zł brutto oraz część realizowaną przez Krośnieński Holding Komunalny o wartości ponad 10 mln zł brutto. Inwestycja wsparta jest pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Uczestnicy uroczystości w Wietrznie

Wykonawcą budowy kolektora Wietrzno-Głowienka jest Przedsiębiorstwo Budownictwa inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o. z Mochnaczki Wyżnej, które odpowiada za realizację całej nwestycji.

- Znamy dobrze ten teren, dużo robót wykonywaliśmy w okolicy, na Podkarpaciu, m.in. w niedalekiej Głowience czy w okolicznych gminach. Zatrudniamy wielu pracowników z okolic Jasła, Nowego Żmigrodu, którzy będą pracować na tej budowie. Pomimo ciężkiej sytuacji na rynku związanej z wysoką inflacją, liczymy na sprawne przeprowadzenie inwestycji i dobrą współpracę z inwestorem. Prosimy również o wyrozumiałość mieszkańców, przy których posesjach prowadzone będą prace. Postaramy się zminimalizować uciążliwość do minimum - podkreśla Krzysztof Machnik, wykonawca inwestycji.

Budowa kolektora rozpocznie się w listopadzie 2022 r. i potrwa około dwóch lat. Symboliczne wbicie łopat pod budowę kolektora odbyło się w samo południe 8 listopada.

Zobacz zdjęcia

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.