W odpowiedzi na poniedziałkowy protest w sprawie budowy maszu stacji bazowej telefonii komórkowej 5G w Chlebnej, spółka P4 (operator sieci PLAY) przesłała stanowisko w tej sprawie. Zapewnia, że jest gotowa na spotkanie i dialog ze społecznością lokalną.
Prezentujemy pełną treść stanowiska spółki P4 przesłanego do naszej redakcji w związku z artykułem Protest przed Urzędem Gminy w Jedliczu. Czy 5G szkodzi zdrowiu?:

W ramach swojej działalności operacyjnej P4 sp. z o.o. (operator sieci PLAY) prowadzi w trybie ciągłym wiele inwestycji infrastrukturalnych na terenie całego kraju, w tym także w Jedliczach. Naszą misją jako operatora sieci telekomunikacyjnej jest zapewnienie wysokiej jakości usług głosowych i transmisji danych bez których niemożliwe jest codzienne funkcjonowanie gospodarki krajowej, przedsiębiorstw, urzędów, a także jak pokazują ostatnie dwa lata - również każdego z nas. Widzimy, że już dziś są w Polsce miejsca, w których nie tylko każdy z nas ale nawet ratownicy medyczni w trakcie akcji nie mogą skontaktować się z operatorami nr alarmowego żeby móc sprawnie prowadzić akcję ratunkową. Są ponadto miejsca gdzie stabilnie nie działają podstawowe narzędzia dla ludzi i biznesu - nie można bezproblemowo zapłacić kartą czy zamówić usług przezInternet.

Podejmowane przez nas w tym zakresie działania są spójne zarówno z krajowymi strategiami na rzecz cyfryzacji jak i regionalnymi. Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackiego
do 2030 r. jako jeden z najważniejszych celów wymienia rozwój infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej regionu a zgodnie ze Strategią Rozwoju Gminy Jedlicze na l. 2021-2030,jednym
z zadań do realizacji w gminie - w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosna - jest zwiększenie dostępności cyfrowej poprzez rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej . Wiele z zadań określonych w Strategii Rozwoju Gminy Jedlicze nie będzie mogło być zrealizowane bez zapewnienia stabilnego I szybkiego dostępu do usług mobilnych. Interaktywna mapa turystyczna, rozbudowa systemu monitoringu, montaż czujników jakości powietrza - skuteczna realizacja m.in. tych zadań wymaga rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej.

Dlatego rozbudowujemy sieć telekomunikacyjną z myślą o mieszkańcach, lokalnych przedsiębiorcach, inwestorach ale także rozwoju poszczególnych sołectw, gmin i miast. Bez rozwoju sieci nie będziemy w stanie zagwarantować wysokiej jakości usług, w tym połączeń głosowych oraz rosnącego na znaczeniu internetu mobilnego - co jest warunkiem niezbędnym dla szybkiego i nowoczesnego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.

Wybór miejsca każdej nowej inwestycji poprzedzony jest szczegółowym procesem analizy, uwzględniającym wiele czynników m.in. pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu, czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do siatki już istniejących stacji bazowych. Infrastruktura powstająca w Chlebnej jest na etapie postepowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. W toku prowadzonego przez gminę od września 2021 r. postępowania, inwestor wielokrotnie udzielał wyjaśnień i odpowiadał na wątpliwości zgłaszane przez samorząd. Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, inwestycje telekomunikacyjne nie są zaliczane do znacząco szkodliwych lub potencjalnie znacząco szkodliwych i nie podlegają ocenie oddziaływania na środowisko. Dodatkowo każda z inwestycji operatora sieci Play spełnia wszelkie normy zawarte w obowiązujących aktach prawnych i kontrolowanych m.in. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej a przed rozpoczęciem działania stacja bazowa podlega badaniu, przeprowadzanemu przez akredytowane laboratorium. Ponadto stały nadzór nad przestrzeganiem norm sprawuje Sanepid i WIOŚ a wyniki pomiarów PEM dla pół miliona punktów kontrolnych w Polsce każdy może sam sprawdzić na stronie SI2PEM.gov.pl

Dialog ze społecznością lokalną jest jednym z naszych priorytetów na każdym etapie prowadzenia inwestycji, dlatego jeśli zajdzie taka potrzeba jesteśmy gotowi na spotkanie.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.