Radni Rady Gminy Korczyna apelują do Ministra Infrastruktury o pozostawienie nazwy węzeł „Iskrzynia” w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S19. Zwracają też uwagę na nierówne traktowanie samorządów. Weź udział w naszej ankiecie.
Jednym z punktów ostatniej sesji Rady Gminy Korczyna było przyjęcie apelu, który zostanie skierowany do Ministra Infrastruktury o pozostawienie nazwy węzła "Iskrzynia" w ciągu projektowane drogi ekspresowej S-19 na odcinku zlokalizowanym na terenie gminy Korczyna.

Sprawę omówił wójt gminy Jan Zych. Wyjaśnił, że gdy się dowiedział, iż planowana jest zmiana nazwy węzła i ma zniknąć "Iskrzynia", wystosował pismo do GDDKiA, w którym wyraził zdecydowany sprzeciw przeciwko tym zamiarom.

- Przez wiele lat na etapie procedowania tej inwestycji nazwy węzłów na terenie powiatu krośnieńskiego były sprecyzowane i żadna ze stron nie negowała przyjętych przez inwestora nazw "Iskrzynia" i "Miejsce Piastowe" - stwierdził między innymi Jan Zych.

W odpowiedzi, GDDKiA w Rzeszowie stwierdziła, że nowe nazwy, które stosuje się przy opracowywaniu projektów stałej organizacji ruchu, zostały wprowadzone w oparciu o Zarządzenie nr 10 z 2009 roku Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie ustalenia oznakowania kierunkowego dla dróg krajowych. Według tego zarządzenia, węzły drogowe oznacza się nazwami pobliskich miast lub miejscowości, posiadającymi istotne znaczenie gospodarcze lub komunikacyjne. W szczególności tymi miastami są miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Są to również miasta z listy aktualnych 16 miast wojewódzkich oraz miasta z listy miast wojewódzkich w latach 1975-1998. Nazwa "Węzeł Krosno" w miejscowości Iskrzynia znajduje uzasadnienie poprzez najbliżej położone miasto na prawach powiatu, będące jednocześnie byłym miastem wojewódzkim.

W kolejnym piśmie wójt gminy Korczyna zwrócił uwagę, że niezrozumiałym jest fakt wyróżniania w ten sposób miejscowości, która nie wpisuje się w żaden sposób w procedury określające nazwy węzłów ("Węzeł Miejsce Piastowe" został przywrócony zamiast węzła "Krosno Południe").

W odpowiedzi wójt Jan Zych dowiedział się, że to na wniosek starosty krośnieńskiego Jana Pelczara GDDKiA podjęła decyzję o przyjęciu nazwy "Krosno" zamiast "Krosno Północ" oraz pozostawieniu nazwy węzeł "Miejsce Piastowe" zamiast węzeł "Krosno Południe".

Radni podczas dyskusji proponowali, by ewentualnie mogły być to nazwy dwuczłonowe obydwu węzłów: "Krosno - Miejsce Piastowe" i "Krosno - Iskrzynia", bądź "Iskrzynia - Krosno" i "Miejsce Piastowe - Krosno".

Uczestniczący w sesji, radny rady Powiatu Krośnieńskiego Adolf Kasprzyk podkreślił, że w tym przypadku całej oliwy do ognia dolało utrzymanie nazwy węzła Miejsce Piastowe, a zlikwidowanie nazwy Iskrzynia.

- Jestem zaskoczony i rozczarowany decyzją starosty krośnieńskiego, który zaproponował, żeby pozostało Miejsce Piastowe a w miejsce Iskrzyni pojawiło się Krosno. Jak utrzymujemy, to obydwie nazwy. To co się stało, jest zwykłą złośliwością i pokazaniem, kto jest mocniejszy - stwierdził Adolf Kasprzyk.

Radni przyjęli zaproponowaną treść apelu jednogłośnie, 12 głosami "za". W działania, by przywrócić węzłowi nazwę "Iskrzynia" zaangażowani są również wójt gminy Korczyna Jan Zych i sołtys Iskrzyni Grzegorz Boczar.

Pełna treść, apelu, jaki przewodniczący Rady Gminy Korczyna Adam Paradysz ma skierować do Ministra InfrastrukturyW związku z planowaną budową drogi ekspresowej S-19 na terenie Gminy Korczyna, rad Gminy Korczyna apeluje do Ministra Infrastruktury o zachowanie nazwy węzła "Iskrzynia" i stanowczo sprzeciwia się, na tym etapie jego procedowania, zmianie jego nazwy na węzeł "Krosno".

Przyjmując do wiadomości procedury zawarte w Zarządzeniu nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 kwietnia 2099 r. określające nadawanie nazw węzłom komunikacyjnym zlokalizowanym w ciągu dróg szybkiego ruchu, niezrozumiałym jest dla nas pozostawienie nazwy węzła "Miejsce Piastowe" - zlokalizowanego bliżej granic administracyjnych miasta Krosna i granicy Państwa, a przemianowanie węzła "Iskrzynia" na węzeł "Krosno".

Przez wiele lat na etapie uzgodnień inwestycji, nazwy węzłów na terenie Powiatu Krośnieńskiego były sprecyzowane i żadna ze stron postępowania nie negowała przyjętych przez Inwestora nazw miejsc połączeń komunikacyjnych.

W maju bieżącego roku, z nieoficjalnych informacji wynikało, że nazwa węzła "Iskrzynia" zostanie zmieniona na węzeł "Krosno". W związku z tym Gmina Korczyna wystąpiła do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie, czego wynikiem była odpowiedź z dnia 9 czerwca 2022 roku skierowana do Wójta Gminy Korczyna o procedurach związanych z ustaleniami nazw węzłów komunikacyjnych, wymieniając przy tym jakimi kryteriami inwestor się kieruje:
nazwami pobliskich miast lub miejscowości posiadających istotne znaczenie gospodarcze lub komunikacyjne, w szczególności tych, których liczba mieszkańców jest większa niż 100 tysięcy, miast z listy aktualnych miast wojewódzkich oraz miast z listy miast wojewódzkich z lat 1975-1998.
Na tej podstawie zmienia nazwę węzła "Iskrzynia" na węzeł "Krosno", równocześnie pozostawiając nazwę drugiego zlokalizowanego w ciągu drogi ekspresowej S-19 na terenie powiatu krośnieńskiego, węzła "Miejsce Piastowe", który w żaden sposób nie wpisuje się w procedury zawarte w ww. Zarządzeniu.

Biorąc pod uwagę realne zagrożenie dla rozwoju gospodarczego naszej Gminy poprzez nadanie węzłowi komunikacyjnemu nazwy nie związanej z Gminą Korczyna apelujemy do Pana Ministra o zachowanie dotychczasowej nazwy węzła "Iskrzynia" jaka obowiązuje do tej pory w projektach drogi ekspresowej S-19.

Jednocześnie zobowiązuje się Przewodniczącego rady Gminy do przekazania Apelu Ministrowi Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Posłom i Senatorom reprezentującym Województwo Podkarpackie.


{rrrpolls}99{rrrpolls}

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.