W Domu Ludowym w Machnówce odbyła się XV edycja Karpackiej Wielkanocy. Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia działające na terenie gminy Chorkówka zaprezentowały stoły wielkanocne.
W części artystycznej wystąpiły dzieci z Samorządowego Przedszkola w Zręcinie i zespół wokalny NONA działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce.

Historię i tradycję Świąt Wielkiej Nocy przedstawił ks. dr Wacław Socha proboszcz parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Zręcinie. Życzenia z okazji świąt złożyli Dariusz Sobieraj - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego i Andrzej Koniecki - wójt gminy Chorkówka.

WIDEO

Kulminacyjnym punktem imprezy była degustacja potraw. Nakrycia stołów wielkanocnych zaprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia działające na terenie gminy Chorkówka