Z dniem 31 sierpnia 2023 roku przestanie funkcjonować Szkoła Podstawowa w Leśniówce. Część rodziców chce pozostawienia oddziału przedszkolnego.
Szkoła Podstawowa w Leśniówce jest najmniejszą na terenie gminy Chorkówka, z roku na rok maleje liczba dzieci uczęszczających do tej placówki. W obecnym roku szkolnym funkcjonuje jedynie oddział przedszkolny z siedmiorgiem dzieci, a perspektywy na przyszłość są jeszcze mniej korzystne. Powoduje to, że koszty utrzymania szkoły w Leśniówce są bardzo wysokie i znacznie przewyższają otrzymywaną subwencję. Tylko w ubiegłym roku gmina Chorkówka na utrzymanie szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym wydatkowała z własnego budżetu ponad 363 tys. zł.

O zamiarze i przyczynach likwidacji szkoły w Leśniówce pisaliśmy tutaj: Szkoła Podstawowa w Leśniówce ma zostać zlikwidowana.

W listopadzie 2022 roku rada Gminy Chorkówka podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśniówce. O zamiarze likwidacji zostali powiadomieni rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły oraz rodzice dzieci i uczniów, którzy potencjalnie mogliby od 1 września 2023 r. rozpocząć w niej naukę. Nikt nie zgłosił też żadnych wniosków ani uwag w trakcie konsultacji społecznych, nie interweniowali w sprawie zamiaru likwidacji.

Pozytywną opinię w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśniówce wydała też Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, po wcześniejszej wizytacji przeprowadzonej w szkole w Leśniówce i w szkole w Chorkówce przez zespół wizytatorów z kuratorium.

Ostateczna decyzja należała do Rady Gminy Chorkówka. Radni zajęli się projektem uchwały o likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśniówce na ostatniej sesji, 23 lutego br.

- Na sytuację, jak jest obecnie w szkole w Leśniówce złożyło się kilka czynników, w tym i personel, przez co rodzice zabierali swoje dzieci do innych szkół. Nikt nie może nakazać rodzicowi, w jakiej szkole ma swoje dziecko umieścić. Jednak jak jest szkoła w miejscowości, to ona żyje - powiedział radny z Leśniówki Adam Łukaszewski.

Poinformował też, że pisma o zamiarze likwidacji szkoły dostali 15 grudnia 2022 roku.

- Rodzice mówili mi, że w piśmie nie było nic o konsultacjach, o terminie ich przeprowadzenia, żeby można było zabrać głos w tej sprawie i przedstawić swoje uwagi czy spostrzeżenia. Z tego co jest mi wiadomo, jest piętnaścioro dzieci, których rodzice zadeklarowali chęć uczęszczania ich dzieci do oddziału przedszkolnego w Leśniówce. Jest pomysł, by w budynku szkoły w Leśniówce otworzyć oddział zamiejscowy przedszkola, którego zarządzającym będzie dyrektor szkoły w Chorkówce. Temat ten będzie na pewno podnoszony 5 marca podczas zebrania wiejskiego w Leśniówce. Rodzice natomiast pogodzili się z tym, że szkoła podstawowa zostanie zlikwidowana i o tym nie dyskutujemy - dodał Adam Łukaszewski.

Szkoła Podstawowa w Leśniówce
Budynek Szkoły Podstawowej w Leśniówce (zdjęcie z początku lutego br.)

Wójt Grzegorz Węgrzynowski odpowiedział, że jest to na pewno temat trudny dla wszystkich i takie decyzje podejmuje się z bólem serca.

- W tym przypadku czynniki ekonomiczne, demograficzne i fakt, że rodzice posyłali dzieci do szkoły w Zręcinie, czy Chorkówce, spowodowały samoistne wygaszenie się tej szkoły - powiedział wójt Grzegorz Węgrzynowski.

Odpowiadając na głos radnego stwierdził, że pismo do rodziców było zgodnie z obowiązującymi procedurami, a o konsultacjach były odrębne informacje.

- Dziwi mnie, że nikt nie wziął w nich udziału, gdyż już od jesieni było wiadomo, co się może wydarzyć. Wiemy, że rodzice dzieci przedszkolnych mogą mieć problem więc, jeśli będzie taka wola to siądziemy do rozmów. Na zebraniu wiejskim powiemy, jakie są dalsze możliwości w tym zakresie - poinformował wójt gminy Chorkówka.

Ostatecznie za likwidacją Szkoły Podstawowej w Leśniówce zagłosowało 12 radnych, a jeden był przeciw (Adam Łukaszewski).

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.