Od 31 sierpnia br. prawdopodobnie przestanie funkcjonować najmniejsza szkoła w gminie Chorkówka. Obecnie w Szkole Podstawowej w Leśniówce funkcjonuje jedynie oddział przedszkolny, do którego uczęszcza siedmioro dzieci.
Szkoła Podstawowa w Leśniówce jest najmniejszą szkołą spośród szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka. Z roku na rok liczba dzieci uczęszczających do tej placówki maleje.

W roku szkolnym 2022/2023 w Leśniówce planowano utworzyć oddział przedszkolny i klasę II (3 uczniów), jednak do utworzenia klasy II nie doszło. Rodzice uczniów przenieśli dzieci do innych szkół. W bieżącym roku szkolnym funkcjonuje w szkole jedynie oddział przedszkolny, do którego uczęszcza siedmioro dzieci (jeden 3-latek, dwóch 4-latków, dwóch 5-latków i dwóch 6-latków).

Przykładowo w poprzednim roku szkolnym do Szkoły Podstawowej w Leśniówce uczęszczało 18 uczniów (oddział przedszkolny - 10, klasa I - 3, klasa II - 0, klasa III - 5).

Koszty utrzymania Szkoły Podstawowej w Leśniówce są bardzo wysokie i przewyższają znacznie środki otrzymywane w ramach subwencji oświatowej dla tej szkoły.

- Koszt utrzymania Szkoły Podstawowej w Leśniówce (bez oddziału przedszkolnego) wynosił w 2022 roku prawie 258 tys. zł, przy subwencji nieco ponad 61 tys. zł, jaką otrzymała gmina. Z kolei koszt utrzymania oddziału przedszkolnego w roku ubiegłym wyniósł blisko 185 tys. zł, przy subwencji na dzieci 6-letnie, dotację przedszkolną nieco ponad 18 tys. zł - tłumaczy Grzegorz Węgrzynowski, wójt gminy Chorkówka.

Szkoły Podstawowej w Leśniówce

W ubiegłym roku gmina Chorkówka na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Leśniówce wraz z oddziałem przedszkolnym wydatkowała ze środków własnych ponad 363 tys. zł

Z danych Urzędu Gminy w Chorkówce wynika, że nie wszystkie dzieci lub wręcz żadne zameldowane w Leśniówce uczęszczają do szkoły w tej miejscowości. Na przykład spośród 8 dzieci urodzonych w 2018 i zameldowanych w Leśniówce jedynie dwoje uczęszcza do szkoły we własnej miejscowości, a spośród 7 urodzonych w 2019 tylko jedno.

- Uczniom likwidowanej szkoły w kolejnych latach szkolnych zostanie zapewniona możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej im. Ignacego Łukasiewicza w Chorkówce, do której uczęszcza obecnie 98 dzieci - zapewnia wójt.

Jak zapewniają władze gminy Chorkówka, szkoła dalej będzie pracowała na jedną zmianę, ulegnie tylko nieznacznie zwiększeniu liczba dzieci w oddziałach. Placówka w Chorkówce dysponuje odpowiednimi warunkami do przyjęcia dzieci z Leśniówki. Posiada sale lekcyjne wyposażone w pomoce dydaktyczne, pracownię komputerową z dostępem do internetu szerokopasmowego, bibliotekę z bogatym księgozbiorem, szatnię, zaplecze sanitarne, salę gimnastyczną, pełnowymiarowe trawiaste boisko do piłki nożnej, boisko asfaltowe do koszykówki i siatkówki oraz w pełni wyposażoną kuchnię ze stołówką, zapewniającą uczniom ciepłe dwudaniowe posiłki. Szkoła organizuje opiekę świetlicową, w tym w szczególności uczniom dojeżdżającym. Ponadto w pobliżu szkoły znajduje się kompleks boisk sportowych.

Dzieci mające prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Leśniówce będą miały możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, w tym także możliwość realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu "Baśniowa Kraina" w Chorkówce.

- Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dzieciom 5. i 6-letnim oraz uczniom klas I-III zostanie zapewniony dowóz i opieka w czasie przewozu do Chorkówki, gdzie już od lat są dowożeni uczniowie klas IV-VIII pochodzący z Leśniówki - dodaje Grzegorz Węgrzynowski.

Szkoły Podstawowej w Leśniówce

O zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśniówce zostali powiadomieni rodzice dzieci uczęszczających do tej szkoły oraz rodzice dzieci i uczniów, którzy potencjalnie mogliby od 1 września 2023 r. być uczniami tej szkoły. Przeprowadzone zostały także konsultacje społeczne. Nikt nie zgłosił żadnych wniosków ani opinii.

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie wydał pozytywną opinię w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Leśniówce. Stosowną uchwałę ma teraz podjąć Rada Gminy Chorkówka.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.