Wójt Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki poinformował, że siedzibą obwodowej komisji wyborczej podczas wyborów sołtysa w miejscowości Leśniówka, 27 stycznia, będzie Szkoła Podstawowa.
Głosowanie w lokalu wyborczym odbywać się będzie w godzinach od 08:00 do 16:00.