27 stycznia w Leśniówce odbędą się wybory uzupełniające sołtysa. Gminna Komisja Wyborcza w Chorkówce opublikowała obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów.
O fotel sołtysa powalczą:
1. Pawłowska Barbara zam. Leśniówka - KW Wspólnota Leśniówki
2. Wrona Jerzy zam. Leśniówka - KW Sołectwa Leśniówka Wspólna Sprawa
3. Korzeniowski Tadeusz zam. Leśniówka - Dla Leśniówki