W sądzie w Krośnie trwają przesłuchania dzieci. Mają one związek z czynnościami, jakie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Krośnie w sprawie rozpowszechniania treści pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu poniżej lat 15 zapoznanie się z nimi. Sprawa dotyczy proboszcza jednej z parafii na terenie gminy Chorkówka i jednocześnie katechety w tej szkole.
7 października Prokuratura Rejonowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie rozpowszechniania treści pornograficznych w sposób umożliwiający małoletniemu poniżej lat 15 zapoznanie się z nimi. Miało do tego dojść na terenie szkoły, w której uczył duchowny, a poszkodowanymi miało być dwoje uczniów.

Mimo, iż postępowanie można było prowadzić w formie dochodzenia, to jednak z uwagi na zawiłość i wagę sprawy, prokuratora zdecydowała, że będzie prowadzone śledztwo.

Obecnie trwają przesłuchania świadków. - Zgodnie z obowiązującym prawem, dwie osoby małoletnie zostały przesłuchane w sądzie. Będzie jeszcze dodatkowo przesłuchana dwójka dzieci, których nazwiska pojawiły się w trakcie prowadzonych czynności. Z kolei osoby dorosłe przesłuchują policjanci - poinformowała prokurator Iwona Czerwonka-Rogoś, szefowa Prokuratury Rejonowej w Krośnie.

Zabezpieczone zostały również komputery i telefony, które analizowane są przez biegłych. Prokuratura czeka też na dane od administratorów usług teleinformatycznych dotyczące różnych kontaktów.

Po analizie zebranego materiału, prokurator prowadzący sprawę podejmie decyzję, co dalej. W przypadku potwierdzenia się zarzutów z art. 200, par. 3 Kodeksu Karnego, duchownemu grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Ksiądz obecnie nie przebywa w parafii, jest w jednym z ośrodków na terenie Archidiecezji Przemyskiej. Na stronie internetowej parafii z gminy Chorkówka figuruje cały czas jako proboszcz.