20 lokalnych przedsiębiorców, producentów żywności, usługodawców i rękodzielników otrzymało prawo używania marki Made in Karpaty. Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się na sanockim zamku.

Certyfikaty przyznano ponad 50 lokalnym produktom i usługom w trzech kategoriach: żywność, rękodzieło i produkty turystyczne, wszystkie nierozerwalnie związane z Karpatami. Obecny podczas uroczystości Burmistrz Sanoka dr Wojciech Blecharczyk, pogratulował zarówno pomysłodawcom i organizatorom przedsięwzięcia, jak i certyfikowanym firmom.
Podmioty przystępujące do sieci są świadome, że jest ona nie tylko narzędziem wspólnej promocji i sprzedaży, lecz ogromnym zobowiązaniem wobec jej klientów, poszukujących produktów karpackich. Zobowiązanie to dotyczy miejsca produkcji produktu, użytych surowców, jak również nawiązania do karpackich tradycji, prośrodowiskowego charakteru, a przede wszystkim wysokich standardów jakości.

Partnerska Sieć Sprzedaży i Marketingu Produktów Lokalnych Made in Karpaty została utworzona w ramach projektu Alpy Karpatom, współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej, realizowanego przez Fundację Karpacką – Polska.

W kategorii żywność certyfikat otrzymał Młyn Kopytowa za mąkę i kaszę ekologiczną.

madeinkarpaty.org