1 marca 2014 roku w zabytkowym Pałacu-Muzeum Dzieduszyckich w Zarzeczu k. Przeworska zostały ogłoszone wyniki wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 'Zapobiegajmy Pożarom'.

Na konkurs wpłynęło ponad 300 prac z 11 powiatów. Angelika Konop, uczennica klasy III gimnazjum ZSP w Kopytowej, zajęła III miejsce w kategorii szkół gimnazjalnych. Wraz z opiekunem Bożeną Pęcak uczestniczyła w gali rozdania nagród.

Otrzymała nagrody ufundowane przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Podkarpackiego i Gminę Zarzecze.

Dyplom uznania za przygotowanie laureatki otrzymała również Bożena Pęcak, nauczycielka plastyki w ZSP w Kopytowej, która wraz ze swoimi uczniami od wielu lat zdobywa najwyższe laury w różnorodnych konkursach artystycznych. Praca Angeliki została przekazana na eliminacje ogólnopolskie do Warszawy.

Transport na galę rozdania nagród w Zarzeczu zapewniła uczennicy i opiekunowi Państwowa Straż Pożarna w Krośnie.

ZSP w Kopytowej