Blisko 40 tys. zł kosztowała przebudowa fragmentu drogi w Kobylanach obok szkoły podstawowej i boiska sportowego.

Z jednej strony drogi po stronie budynku szkoły pojawił się chodnik ułatwiający dojście do szkoły, zasypano niebezpieczny rów. Po drugiej stronie drogi ułożono krawężnik.

Całość inwestycji sfinansowało Starostwo Powiatowe w Krośnie. W czwartek 9 października odbył się odbiór końcowy inwestycji.