Trwają prace przygotowawcze związane z przebudową drogi powiatowej nr 1992R Kobylany – Wietrzno. Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjające to już od 16 maja br. planowane jest wykonanie nowej nawierzchni na całej szerokości jezdni na długości około 4 km.

Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom oraz prawidłowego przebiegu robót, w dniach od 16 do 27 maja wyłączone będą z ruchu odcinki na trasie Kobylany – Wietrzno: od skrzyżowania z drogą nr 1896R w Kobylanach do skrzyżowania z drogą nr 1956R w miejscowości Wietrzno.

Miejsca prowadzonych robót zostaną odpowiednio oznakowane, a ruchem kierować będą osoby uprawnione.
Zalecany objazd odbywał się będzie od strony Kobylan, drogą nr 1896R przez Chorkówkę, Bóbrkę oraz od strony Wietrzna drogą nr 1956R przez Bóbrkę i Chorkówkę.

- Mieszkańców i użytkowników przepraszamy za tymczasowe utrudnienia związane z prowadzoną inwestycją. Prosimy o cierpliwość i zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego – informuje dyrektor – etatowy członek Zarządu Powiatu Jan Pelczar.

powiat.krosno.pl