Powiat Krośnieński otrzymał 910 000 zł dotacji na usuwanie klęsk żywiołowych. Środki w całości będą przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej nr 1992R Kobylany - Wietrzno, która została zniszczona podczas powodzi w 2011 r.

Promesę, z rąk wojewody podkarpackiego Małgorzaty Chomycz – Śmigielskiej i dyrektora departamentu ds. usuwania klęsk żywiołowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Zbigniewa Śwircza, odebrał starosta krośnieński Jan Juszczak.

Planowany zakres robót przewiduje wykonanie nawierzchni na długości 4633 m od miejscowości Kobylany przez Łęki Dukielskie do Wietrzna.
Tylko w ciągu trzech ostatnich lat (2011-2013) powiat dzięki środkom z rezerwy celowej budżetu państwa dla gmin i powiatów, wyremontował drogi na długości 24 175 m.

powiat.krosno.pl