W najbliższą niedzielę 6 września mieszkańcy Draganowej wybiorą swojego sołtysa.

O fotel sołtysa walczą Stanisław Chodak i Mirosław Jaracz.

Lokal wyborczy zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Draganowej będzie otwarty w godzinach od 08:00 do 16:00.

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej:
Słowik Marzena
Malczewska Elżbieta
Skwara Bogusław
Serwiński Edward
Klimek Monika (pracownik UG)