Wybory sołtysa sołectwa Draganowa odbędą się 6 września. Tak zdecydowali radni na sesji, która odbyła się 6 lipca.

Głosowanie odbędzie się w godz. od 08:00 do 16:00.

~DraganowskiGłos

27-07-2015 08:57 2 3

Ciekawi mnie czy nasza Pani Zosia będzie startować w wyborach , jak będzie to śmiech na sali pozdrawiam wszystkich przeciw Zosi
Odpowiedz

~axsd

24-07-2015 13:22 2 3

ktoś z urzędu dal plame. ogloszeń nie było na zadnej tablicy
Odpowiedz

~Jozek

24-07-2015 12:32 1 2

Ciekawe!
Jeszcze nie wywieszono nigdzie ogłoszeń, że trzeba zgłaszać kandydatów na sołtysa, a już przedłużono termin zgłaszania kandydatur :=)
http://chorkówka.pl/download/Wybory/2015/obwieszczenie_gkw_24.07.2015.pdf

Kupa śmiechu.
Odpowiedz

~Jozek

23-07-2015 18:19 0 3

[quote name="ktoś inny"]80% piszących tu komentarze nie ma pojęcia o czym pisze...no cóż takie nastały czasy, że głupota ludzka jest na topie.[/quote]
Podzielam ten pogląd w całej rozciągłości.
Odpowiedz

~ktoś inny

23-07-2015 16:31 1 2

[quote name="ktoś555"]no tak 6 lipca sesja odbyła sie na słowacji fajnie ze podjete zostały wazne tematy typu kiedy wybór sołtysa BRAWO PANOWIE[/quote]
Jesteś niedoinformowany- sesja odbyła się w UG w Chorkówce. Nic jednak dziwnego- 80% piszących tu komentarze nie ma pojęcia o czym pisze...no cóż takie nastały czasy, że głupota ludzka jest na topie.
Odpowiedz

~ktoś555

23-07-2015 11:47 2 1

no tak 6 lipca sesja odbyła sie na słowacji fajnie ze podjete zostały wazne tematy typu kiedy wybór sołtysa BRAWO PANOWIE
Odpowiedz

~ciekawe

23-07-2015 10:25 1 2

PRZECIEŻ 6 WRZEŚNIA JEST BARDZO WAŻNE DLA POLSKI I POLAKÓW REFERENDUM KRAJOWE O ZMIANIE ORDYNACJI WYBORCZEJ I FINANSOWANIU PARIT POLITYCZNYCH!!! CZY TO NIE JEST SPECJALNIE TAK ZROBIONE BY BYL KONFLIKT INTERESU??
Fakt faktem lider PSL nie jaki Piechociński idzie an grzyby a nie an referendum może i Koniecki pojeździe na grzyby??
Odpowiedz

~M.G

21-07-2015 23:57 2 5

[quote name="Józek"]Zarządzenie wewnętrzne Nr 14 /2015
Wójta Gminy Chorkówka z dnia 9 lipca 2015 roku
w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Draganowa zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku
Na podstawie § 20 ust. 2 statutów sołectw stanowiących załączniki do Uchwał Rady Gminy Chorkówka Nr VII/55/03 z dnia 12 czerwca 2003 roku
zarządzam, co następuje :
§1
Powołuję Gminną Komisję Wyborczą w Chorkówce do przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Draganowa zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku w składzie :
1. Krukierek Katarzyna - pracownik samorządowy
2. Lula Leokadia - pracownik samorządowy
3. Mackoś Marzena - pracownik samorządowy
4. Solińska Ewa - pracownik samorządowy
5. Markiewicz Krzysztof- radny Rady Gminy Chorkówka
§2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy
§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1/2015
Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce z dnia 16 lipca 2015 roku
Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), § 20 Statutu Sołectw, Gminna Komisja Wyborcza w składzie:
1. Krzysztof Markiewicz
2. Marzena Mackoś
3. Leokadia Lula
4. Katarzyna Krukierek
5. EwaSolińska
dokonała w głosowaniu jawnym wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego GKW w Chorkówce.
Przewodniczącą GKW w Chorkówce została wybrana Pani Katarzyna Krukierek, zastępcą przewodniczącej została wybrana Pani Ewa Solińska.
Powyższa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie GKW w Chorkówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka.
Uchwała Nr 2/2015
Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce z dnia 16 lipca 2015 roku
w dniu 16 lipca 2015 roku Gminna Komisja Wyborcza w Chorkówce w składzie:
1. Krzysztof Markiewicz
2. Marzena Mackoś
3. Leokadia Lula
4. Katarzyna Krukierek
5. Ewa Solińska
Ustaliła terminy pełnionych dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce:
Termin dyżurów Godziny dyżurów
od 16.07.2015 do 17.07.2015 w godzinach pracy Urzędu Gminy Chorkówka
od 20.07.2015 do 24.07.2015

od 27.07.2015 do 31.07.2015

od 3.08.2015 do 7.08.2015

od 17.08.2015 do 21.08.2015

od 24.08.2015 do 28.08.2015

od 31.08.2015 do 4.09.2015

w dniu 6.09.2015 od godz. 7.00 do zakończenia wyborów
Dyżury pełnione będą w budynku Urzędu Gminy Chorkówka w pokoju nr 15. Powyższa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie GKW w Chorkówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej (Chorkówce
Katarzyna Krukierek[/quote]

Właśnie tak.
Odpowiedz

~M.G.

21-07-2015 20:44 3 2

Józek a może ktoś pokusi się żeby ciebie zlustrować ...Ciekawe jakie masz prawdziwe oblicze? Gdyby władze naszej szanownej gminy miały więcej przysłowiowych

jaj to by znalazły sposób na wykorzystanie twojego potencjału...
Odpowiedz

~Józek

21-07-2015 16:43 1 3

Konflikt interesów pracownika samorządowego. Definicja.
Żeby zakończyć formalności przypomnę:
[i]Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1458 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Tekst jednolity opracowany na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202. Kancelarii Sejmu RP[/i]
Art. 30. 1. Pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o [b]stronniczość[/b] lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez pracownika samorządowego któregokolwiek z zakazów, o których mowa w ust. 1, niezwłocznie rozwiązuje się z nim, bez wypowiedzenia, stosunek pracy w trybie art. 52 § 2 i 3 Kodeksu pracy lub odwołuje się go ze stanowiska.
Odpowiedz

~Józek

21-07-2015 15:15 2 1

Zarządzenie wewnętrzne Nr 14 /2015
Wójta Gminy Chorkówka z dnia 9 lipca 2015 roku
w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej do przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Draganowa zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku
Na podstawie § 20 ust. 2 statutów sołectw stanowiących załączniki do Uchwał Rady Gminy Chorkówka Nr VII/55/03 z dnia 12 czerwca 2003 roku
zarządzam, co następuje :
§1
Powołuję Gminną Komisję Wyborczą w Chorkówce do przeprowadzenia wyborów sołtysa w miejscowości Draganowa zarządzonych na dzień 6 września 2015 roku w składzie :
1. Krukierek Katarzyna - pracownik samorządowy
2. Lula Leokadia - pracownik samorządowy
3. Mackoś Marzena - pracownik samorządowy
4. Solińska Ewa - pracownik samorządowy
5. Markiewicz Krzysztof- radny Rady Gminy Chorkówka
§2 Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy
§3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 1/2015
Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce z dnia 16 lipca 2015 roku
Na podstawie art. 178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zm.), § 20 Statutu Sołectw, Gminna Komisja Wyborcza w składzie:
1. Krzysztof Markiewicz
2. Marzena Mackoś
3. Leokadia Lula
4. Katarzyna Krukierek
5. EwaSolińska
dokonała w głosowaniu jawnym wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego GKW w Chorkówce.
Przewodniczącą GKW w Chorkówce została wybrana Pani Katarzyna Krukierek, zastępcą przewodniczącej została wybrana Pani Ewa Solińska.
Powyższa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie GKW w Chorkówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka.
Uchwała Nr 2/2015
Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce z dnia 16 lipca 2015 roku
w dniu 16 lipca 2015 roku Gminna Komisja Wyborcza w Chorkówce w składzie:
1. Krzysztof Markiewicz
2. Marzena Mackoś
3. Leokadia Lula
4. Katarzyna Krukierek
5. Ewa Solińska
Ustaliła terminy pełnionych dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce:
Termin dyżurów Godziny dyżurów
od 16.07.2015 do 17.07.2015 w godzinach pracy Urzędu Gminy Chorkówka
od 20.07.2015 do 24.07.2015

od 27.07.2015 do 31.07.2015

od 3.08.2015 do 7.08.2015

od 17.08.2015 do 21.08.2015

od 24.08.2015 do 28.08.2015

od 31.08.2015 do 4.09.2015

w dniu 6.09.2015 od godz. 7.00 do zakończenia wyborów
Dyżury pełnione będą w budynku Urzędu Gminy Chorkówka w pokoju nr 15. Powyższa uchwała zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie GKW w Chorkówce oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Chorkówka.
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej (Chorkówce
Katarzyna Krukierek
Odpowiedz

~Józek

21-07-2015 14:55 1 1

Skład komisji wyborczej powinien dawać gwarancję bezstronności.
Niektórzy nie mają umiaru.
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.