Gorąca atmosfera panowała podczas zebrania wiejskiego w Draganowej. Mieszkańcy w tajnym głosowaniu odwołali sołtysa przed upływem kadencji.

Poniedziałkowe zebranie na pewno na długo zapamięta sołtys sołectwa Draganowa Zofia Munia, która jest również radną gminy.

Zebranie wiejskie zostało zorganizowane po tym, jak mieszkańcy Draganowej wystąpili z wnioskiem o odwołanie sołtysa. Podpisy zaczęto zbierać pod koniec maja br. Pod dokumentem złożonym na ręce Wójta Gminy Chorkówka Andrzeja Konieckiego podpisało się 121 osób (wymagana ilość to 50). Mieszkańcy w uzasadnieniu zarzucili sołtys utrudnianie i uniemożliwienie organizowania i koordynowania inicjatyw i przedsięwzięć społecznych oraz podejmowanie ważnych decyzji bez konsultacji z mieszkańcami i wbrew ich interesom.

Pierwotnie zebranie zaplanowano na 22 czerwca jednak obie strony doszły do porozumienia i ostatecznie zebranie przesunięto o tydzień wyznaczając godzinę 18. Mimo tego już przed jego rozpoczęciem panowała nerwowa atmosfera, zebrani zarzucali celowe zaplanowanie mszy świętej na godz. 17:30 tak aby nie wszyscy mogli w nim uczestniczyć. Ostatecznie zebranie rozpoczęło się z półgodzinnym opóźnieniem.

Czytaj więcej. Zobacz zdjęcia i film:
Awantura na zebraniu wiejskim w Draganowej. Mieszkańcy odwołali sołtysa