W poniedziałek 29 czerwca mieszkańcy Draganowej zdecydują czy odwołać swojego sołtysa.

Mieszkańcy Draganowej wystąpili z wnioskiem o odwołanie sołtysa. Podpisy zaczęto zbierać pod koniec maja br. Pod dokumentem złożonym na ręce wójta podpisało się 121 osób (wymagana ilość to 50). Mieszkańcy w uzasadnieniu zarzucają obecnej sołtys Zofii Munia utrudnianie i uniemożliwienie organizowania i koordynowania inicjatyw i przedsięwzięć społecznych oraz podejmowanie ważnych decyzji bez konsultacji z mieszkańcami i wbrew ich interesom.

Status sołectwa Draganowa mówi, że sołtysa może odwołać Zebranie Wiejskie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów. Aby głosowanie było ważne musi wziąć w nim udział co najmniej 20% mieszkańców uprawnionych do głosowania (podczas II tury wyborów prezydenckich było to 431 osób, 20% < 87 osób).

Początek poniedziałkowego zebrania planowany jest na godz. 18:00.