121 mieszkańców sołectwa Draganowa podpisało się pod wnioskiem o odwołanie sołtysa Zofii Munia. Wniosek wraz z pismem o zwołanie zebrania wiejskiego trafił do wójta gminy.

Informację o zbiórce podpisów za odwołaniem sołtysa sołectwa Draganowa i wniosek skierowany do wójta gminy o zwołanie zebrania wiejskiego na którym zostanie rozpatrzony wniosek otrzymaliśmy na naszą skrzynkę mailową.

Wniosek o odwołanie sołtysa podpisało 121 osób. Jak można przeczytać we wniosku, zdaniem mieszkańców ... Od początku kadencji 2015-2019 Sołtys Wsi Draganowa naruszył między innymi następujące zapisy Statutu Sołectwa Draganowa: utrudnia i uniemożliwia organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć społecznych mających na celu poprawę warunków życia społeczności sołeckiej (na przykład zakaz rozładunku pomocy żywnościowej dla mieszkańców Wsi Draganowa w dniu 28.05.2015r. - § 15 pkt. 1 ust. 1) Statutu)... oraz podejmuje ważne decyzje bez konsultacji z mieszkańcami i wbrew ich interesom

W piśmie przewodnim skierowanym do wójta gminy mieszkańcy żądają zwołania zebrania wiejskiego, na którym zostanie rozpatrzony wniosek o odwołanie sołtysa wsi Draganowa. Do pisma dołączają podpisy mieszkańców.