17 maja na terenie powiatu krośnieńskiego rozpoczyna się kwalifikacja wojskowa i potrwa do 23 czerwca 2022 roku. Sprawdź terminy w gminach naszego powiatu.
Celem kwalifikacji jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi.

Tegoroczna kwalifikacja dla mieszkańców powiatu krośnieńskiego odbywa się w Krośnie w budynku Karpackiej Państwowej Uczelni przy ul. Kazimierza Wielkiego 8. (PWSZ)

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. dotyczy:
 • 1) mężczyzn urodzonych w 2003 r.;

 • 2) mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

 • 3) osoby urodzone w latach 2001-2002, czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności:

 • upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

 • upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

 • 4) kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);

 • 5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.


Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej powinny ze sobą zabrać:
 • dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,

 • posiadaną dokumentację medyczną,

 • aktualną fotografię o wymiarach 35 mm x 40 mm (bez nakrycia głowy),

 • a także dokumenty potwierdzające wykształcenie lub posiadane kwalifikacje zawodowe albo zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu nauki.


Osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość; dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 (lub 24) miesięcy oraz książeczkę wojskową.

Jeżeli osoba wzywana, nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, jest obowiązana zawiadomić o tym fakcie właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji wojskowej i wyjaśnić przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w wyznaczonym terminie. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W stosunku do osób wezwanych, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny będzie zarządzane przymusowe doprowadzenie przez Policję, a także może być nakładana kara grzywny lub kara ograniczenia wolności.

Terminy klasyfikacji wojskowej dla mieszkańców gmin z terenu powiatu krośnieńskiego:
 • Gmina Krościenko Wyżne - 17.05.2022 r.

 • Gmina Dukla - 18-20 i 23.05. 2022 r.

 • Gmina Chorkówka - 24 - 26.05. 2022 r.

 • Gmina Iwonicz-Zdrój - 27 i 30-31.05. 2022 r.

 • Gmina Rymanów - 01-03.06. 2022 r.

 • Gmina Jedlicze - 06-08. 06. 2022 r.

 • Gmina Korczyna - 09-10.06. 2022 r.

 • Gmina Miejsce Piastowe - 13-14.06. 2022 r.

 • Gmina Jaśliska - 15.06.2022 r.

 • Gmina Wojaszówka - 20-21.06. 2022 r.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.