Urząd gminy w Chorkówce apeluje do mieszkańców o oszczędzanie wody. Istnieje ryzyko czasowych przerw w dostawie wody.
W związku z wysokimi temperaturami zwracamy się z prośbą do mieszkańców gminy korzystających z sieci wodociągowej, o racjonalne korzystanie z wody i wykorzystywanie wody z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych. Prosimy o powstrzymanie się od podlewania ogródków czy napełniania przydomowych basenów, itp. Istnieje ryzyko czasowych przerw w dostawie wody. - można przeczytać na serwisie społecznościowym.