29 grudnia, w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka, odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:

Otwarcie sesji.

1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji z dnia 14 grudnia 2020 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
6. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
7. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu budżetu Gminy Chorkówka na 2021 rok, projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok.
8. Przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
9. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej, wniesionymi poprawkami i ich głosowanie.
10. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
11. Podjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr XXXI/255/2020 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok
- Podjęcie uchwały Nr XXXI/256/2020 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka
- Podjęcie uchwały Nr XXXI/257/2020 w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorkówce
- Podjęcie uchwały Nr XXXI/258/2020 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Chorkówka
- Podjęcie uchwały Nr XXXI/259/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020, (sala Kobylany)
- Podjęcie uchwały Nr XXXI/260/2020 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku budżetowego 2020, (DL Chorkówka)
- Podjęcie uchwały Nr XXXI/261/2020 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
- Podjęcie uchwały Nr XXXI/262/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok,
- Podjęcie uchwały Nr XXXI/263/2020 zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
12. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
13. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
14. Podsumowanie roku 2020.
15. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy i Komisji na 2021 rok.
16. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.