W dniu 17 grudnia 2013 roku w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie zostały ogłoszone wyniki Eliminacji Powiatowych Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem "Zapobiegamy pożarom". Wśród laureatów znaleźli się uczniowie z naszej gminy.

W tym roku na eliminacje powiatowe wpłynęło 92 prace plastycznych z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu krośnieńskiego. Konkurs kierowany jest do wszystkich chętnych, tj. głównie dzieci i młodzieży oraz dorosłych plastyków amatorów. Przedmiotem konkursu są prace w dziedzinie malarstwa, grafiki, tkactwa, rzeźby, metaloplastyki, itp., które oceniane są w różnych grupach wiekowych autorów.

Celem Konkursu jest zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, tradycją i życiem strażackich środowisk. Sprzyja on także rozwojowi zainteresowań plastycznych. W środowisku wiejskim daje szansę kontaktu odbiorcy ze sztuką nieprofesjonalną poprzez prezentację prac w placówkach kultury i oświaty.

Tematyka Konkursu obejmuje udział jednostek straży pożarnych w szkoleniu, zawodach, działalności prewencyjnej i kulturalnej, akcjach ratowniczo-gaśniczych, zwalczaniu klęsk żywiołowych, ekologicznych oraz historię pożarnictwa.

Prace oceniała Komisja w składzie:
Przewodniczący – Pan Krzysztof Brynecki, przedstawiciel Biura Wystaw Artystycznych w Krośnie,
Sekretarz – dh Józef Tucki, Wice Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży i Sportu Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie,
członkowie:
- dh Jan Kilar – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie,
- dh Tadeusz Sieniawski – Wice Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie.

Wyniki konkursu są następujące:
I grupa wiekowa – przedszkola:
1. Julia Krężałek – Jaszczew oraz Kacper Łapka – Jedlicze,
2. Patrycja Smoleń – Jaśliska,
3. Urszula Majkut – Jaszczew oraz Alicja Stefan – Jaszczew.

II grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy I-III:
1. Jakub Węgrzyniak – SP Wojaszówka,
2. Martyna Litwin – GOK Iwonicz Zdrój,
3. Kacper Szopa – SP Piotrówka.

III grupa wiekowa – szkoła podstawowa klasy IV-VI:
1. Mikołaj Szuba – ZSP Wróblik Szlachecki,
2. Agata Tomacha – ZSiP Bóbrka,
3. Samuel Sowa – SP Łężany.

IV grupa wiekowa – gimnazjum:
1. Małgorzata Uliasz – ZSP Wróblik Szlachecki,
2. Martyna Madej – ZSP Jaśliska,
3. Angelika Konop – ZSP Kopytowa.

V grupa wiekowa – szkoły ponadgimnazjalne:
1. Mateusz Wójcik – ZS Jedlicze.

Autorzy prac finału powiatowego otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Nagrody i dyplomy laureatom wręczali: Jan Juszczak - Starosta Krośnieński, dh Jan Kilar – Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie oraz st. bryg. Krzysztof Korzec – Komendant Miejski PSP w Krośnie.

Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Krośnie przy współpracy ze Starostwem Powiatowym w Krośnie oraz KM PSP w Krośnie.

Po zakończeniu wręczania nagród, dzieci miały okazje zapoznać się z pojazdami pożarniczymi i wyposażeniem Komendy Miejskiej PSP w Krośnie.

Wszystkie prace laureatów zostały przesłane na finał eliminacji wojewódzkich.

Naczelnik Wydziału
Operacyjno-Rozpoznawczego
Oficer prasowy KM PSP w Krośnie
bryg. Mariusz Kozak