We wtorek 23 czerwca o godz. 13:00 odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3, Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu Nr 5/XXII/2020 z XXII sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 2 czerwca 2020 r.
5. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
6. Przedstawienie Raportu o Stanie Gminy Chorkówka.
7. Debata nad Raportem o Stanie Gminy Chorkówka.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy za 2019 rok.
9. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
10. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Chorkówka.
11. Przedstawienie oceny sprawozdania finansowego i oceny sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok przez Komisję Rewizyjną.
12. Dyskusja w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chorkówka za 2019 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
13. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
14. Podjęcie uchwał:
- Podjęcie uchwały Nr XXIII/176/2020 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Chorkówka
- Podjęcie uchwały Nr XXIII/177/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok
- Podjęcie uchwały Nr XXIII/178/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chorkówka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
- Podjęcie uchwały Nr XXIII/179/2020 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych. Dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka
- Podjęcie uchwały Nr XXIII/180/2020 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania i wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka
- Podjęcie uchwały Nr XXIII/181/2020 w sprawie zaciągnięcia zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2020
- Podjęcie uchwały XXIII/182/2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
15. Sprawy bieżące oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
16. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
17. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.