Małgorzata Foremny wygrała konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce.
O posadę dyrektora GCKCiS w Chorkówce czyli Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu ubiegały się trzy osoby.

Komisja konkursowa po dokonaniu analizy dokumentów aplikacyjnych oraz przedłożonej koncepcji programowo-organizacyjnej funkcjonowania GCKCiS, a także po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej, w wyniku głosowania wybrała na stanowisko dyrektora Małgorzatę Foremny.

Grzegorz Węgrzynowski i Małgorzata ForemnyWójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski i Małgorzata Foremny

Małgorzata Foremny ma wyższe wykształcenie, a także studia podyplomowe na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Zarządzanie kulturą. Pracę w Urzędzie Gminy w Chorkówce rozpoczęła w 2004 roku a od 2008 roku pracuje w Gminnym Ośrodku Kultury w Chorkówce, ostatnio na stanowisku Kierownika Działu Upowszechniania Kultury i Usług Kulturalnych.

Gminne Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Chorkówce to nowa instytucja, która swoją działalność rozpocznie 1 stycznia 2020 roku. Powstała po połączeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce i Biblioteki Gminnej w Chorkówce.