W piątek 15 marca o godz. 10:00 rozpocznie się VII sesję Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Otwarcie sesji.
1. Stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 19 lutego 2019 r.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
5. Sprawozdanie z posiedzenia komisji.
6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Chorkówka na lata 2019-2021 – PROJEKT
- w sprawie przyznania pomocy de minimis uczestnikom projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu gminy Miejsce Piastowe i gminy Chorkówka” – PROJEKT
- zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych prowadzonych na terenie gminy Chorkówka oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – PROJEKT
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. – PROJEKT
- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chorkówka.
7. Sprawy bieżące, oraz wolne wnioski i udzielanie na nie odpowiedzi.
8. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy Chorkówka.
9. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.