Prezentujemy wyniki wyborów sołtysów w gminie Chorkówka, jakie odbyły się w niedzielę 17 lutego.
Wyniki wyborów

W Kobylanach, Machnówce i Żeglcach nie przeprowadzono głosowania z uwagi na to, że liczba zarejestrowanych kandydatów była równa liczbie mandatów w okręgu.

Bóbrka
1. Stanisław Czarnota - 136
2. Bogusław Stanisław Longawa - 125
3. Stefan Nawrocki - 27

Chorkówka
1. Stanisław Andrzej Liwosz - 147
2. Józef Soboń - 27
3. Anna Szydło - 117

Draganowa
1. Stanisław Chodak - 108
2. Mirosław Jaracz - 98
3. Wiesław Stanisław Jop - 17
4. Zofia Katarzyna Munia - 40

Faliszówka
1. Ireneusz Piotr Szczepanik - 174
2. Sławomir Grzegorz Szudy - 77

Kobylany
1. Jan Stanisław Samborowski

Kopytowa
1. Marian Janik - 154
2. Tomasz Radosław Munia - 205

Leśniówka
1. Małgorzata Bogusława Gradowicz - 94
2. Jerzy Wrona - 67

Machnówka
1. Zdzisław Andrzej Malczewski

Poraj
1. Małgorzata Baran - 77
2. Piotr Najba - 42

Sulistrowa
1. Gabriel Czaja - 112
2. Maria Fornal-Kluk - 25
3. Stanisław Kozielec - 54

Świerzowa Polska
1. Maciej Faber - 202
2. Bogusława Agnieszka Kawalec - 214

Szczepańcowa
1. Andrzej Majkut - 110
2. Marta Żołna - 181

Zręcin
1. Andrzej Biały - 272
2. Ryszard Piotr Prętnik - 299

Żeglce
1. Iwona Jadwiga Skalska