Mieszkańcy powiatu krośnieńskiego od 1 stycznia mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej. Zmieniły się zasady jej udzielania.
Od stycznia br. nieodpłatna pomoc prawna przysługuje każdej osobie, która złoży pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej porady u prawnika.

Na terenie powiatu krośnieńskiego funkcjonują cztery punkty pomocy prawnej. Zlokalizowane są w Starostwie Powiatowym w Krośnie (pokój nr 024) oraz w siedzibach Urzędów Gmin w Dukli, Jedliczu i Rymanowie.

Udzielanie pomocy prawnej odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem telefonu: 13 43 75 849 w godzinach od 08:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Kobiety w ciąży przyjmowane będą poza kolejnością. Natomiast osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3. sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, prawnicy poinformują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na ?Liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa?, dostępnego dla mieszkańców powiatu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie http://spkrosno.bip.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin na terenie powiatu.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie powiatu krośnieńskiego:
- Starostwo Powiatowe w Krośnie (Krosno ul. Bieszczadzka 1, lokal Nr 024): poniedziałek - piątek 10:00 - 14:00 (radcy prawni)
- Urząd Miejski w Dukli (Dukla ul. Kościuszki 4, lokal Nr 8): poniedziałek - piątek 08:00 - 12:00 (radcy prawni)
- Urząd Gminy w Rymanowie (Rymanów ul. Mitkowskiego 14a, lokal Nr 220): poniedziałek - piątek 10:00 - 14:00 (adwokaci)
- Urząd Gminy w Jedliczu (Jedlicze ul. Rynek 6, lokal Nr 16): poniedziałek - piątek 11:00 - 15:00 (adwokaci)

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.