17 lutego br. odbędą się wybory sołtysów. Gminna Komisja Wyborcza w Chorkówce opublikowała listę kandydatów.
Prezentujemy ich listę:

Bóbrka
1. Stanisław Czarnota
2. Bogusław Stanisław Longawa
3. Stefan Nawrocki

Chorkówka
1. Stanisław Andrzej Liwosz
2. Józef Soboń
3. Anna Szydło

Draganowa
1. Stanisław Chodak
2. Mirosław Jaracz
3. Wiesław Stanisław Jop
4. Zofia Katarzyna Munia

Faliszówka
1. Ireneusz Piotr Szczepanik
2. Sławomir Grzegorz Szudy

Kobylany
1. Jan Stanisław Samborowski

Kopytowa
1. Marian Janik
2. Tomasz Radosław Munia

Leśniówka
1. Małgorzata Bogusława Gradowicz
2. Jerzy Wrona

Machnówka
1. Zdzisław Andrzej Malczewski

Poraj
1. Małgorzata Baran
2. Piotr Najba

Sulistrowa
1. Gabriel Czaja
2. Maria Fornal-Kluk
3. Stanisław Kozielec

Świerzowa Polska
1. Maciej Faber
2. Bogusława Agnieszka Kawalec

Szczepańcowa
1. Andrzej Majkut
2. Marta Żołna

Zręcin
1. Andrzej Biały
2. Ryszard Piotr Prętnik

Żeglce
1. Iwona Jadwiga Skalska