Dyrektor oraz Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej im. I. Łukasiewicza w Chorkówce zwraca się z prośbą do Wszystkich Osób, które mogłyby w jakikolwiek sposób pomóc w gromadzeniu materiałów przydatnych do powstającej książki o historii szkoły w Chorkówce (stare zdjęcia, świadectwa, dokumenty, istotne informacje w formie ustnej, wycinki z gazet...)
Kontakt w sekretariacie szkoły od godz. 07:00 - 15:00, tel. 13 43 130 13.