Na drugiej w kadencji sesji rady gminy radni ustalili wynagrodzenie Wójta Gminy Chorkówka Grzegorza Węgrzynowskiego.
Rada Gminy Chorkówka, do której kompetencji należy ustalenie wysokości wynagrodzenia wójta gminy, podjęła stosowną uchwałę na drugiej sesji.

Maksymalna wysokość każdego ze składników wynagrodzenia wójta określona jest w rozporządzeniu w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych a maksymalna pensja wójta może wynieść 10 180 zł. Trzy główne składniki wynagrodzenia nowego wójta pozostały na takim samym poziomie co jego poprzednika Andrzeja Konieckiego.

Składniki wynagrodzenia Wójta Gminy Chorkówka:
- 4 700 zł wynagrodzenie zasadnicze,
- 1 900 zł dodatek funkcyjny,
- 2 640 zł dodatek specjalny (40 proc. łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego).
Razem 9 240 zł brutto
Ponadto wójtowi przysługuje dodatek za wieloletnią pracę, nagrody jubileuszowe i inne świadczenia wynikające z właściwych przepisów.