Radni w zależności od funkcji za swoją pracę w samorządzie będą pobierać każdego miesiąca od 100 do 150 zł więcej niż dotychczas.
Druga sesja Rady Gminy w Chorkówce dotyczyła między innymi ustalenia wysokości diet radnych. Od 8 lat ich stawki nie ulegały zmianom, podobnie jak poprzednio postanowiono zróżnicować ich wysokość w zależności od funkcji.

Propozycje nowych stawek przestawił na sesji Przewodniczący Rady Maciej Sekuła. Radni nie podjęli dyskusji i jednogłośnie poparli propozycję podniesienia diet.

Zgodnie z nową uchwałą, miesięczna dieta przewodniczącego rady będzie wynosiła 1300 zł (poprzedni 1200 zł), dieta wiceprzewodniczących rady 950 zł (poprzednio 800 zł), dieta przewodniczącego komisji budżetowo - gospodarczej 900 zł (poprzednio 750 zł), dieta przewodniczących pozostałych komisji 850 zł (poprzednio 700 zł). Pozostali radni otrzymają 750 zł diety (poprzednio 600 zł).