Od 1 stycznia 2019 roku mieszkańcy gminy Chorkówka zapłacą znacznie więcej za wywóz śmieci.
Radni gminy Chorkówka w poniedziałek spotkali się po raz drugi w nowej kadencji. Jedną z istotniejszych uchwał jaką podjęli na sesji było ustalenie stawek opłaty za gospodarowanie odpadami. Zaproponowane stawki w projekcie uchwały zostały jednomyślnie przyjęte przez radnych.

Niestety będzie znacznie drożej. Od stycznia 2019 roku za odbiór śmieci segregowanych trzeba będzie zapłacić nie 6 zł miesięcznie od osoby jak dotychczas, a 10 zł, a za śmieci niesegregowane 20 zł zamiast dotychczasowych 12 zł. Przetarg ogłoszony końcem października wygrała ta sama firma co poprzednio - FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. Wybrana oferta na kwotę ponad 750 tys. zł była jedyną, jaka wpłynęła do Urzędu Gminy w Chorkówce. Pocieszeniem może być fakt, że gmina Chorkówka i tak znajdzie się w grupie gmin o najniższych stawkach.

Podwyżki nie są zaskoczeniem. To ogólnokrajowa tendencja spowodowana zmianami w systemie zagospodarowywania odpadów bowiem znacznie wzrosły koszty składowania śmieci na wysypiskach. Zgodnie z przepisami system gospodarowania odpadami komunalnymi ma się samofinansować czyli gmina nie może dopłacać do systemu gospodarowania odpadami, ani na nim zarabiać.

Przy okazji nowej umowy od przyszłego roku będą wprowadzone udogodnienia dla mieszkańców. Trzy razy w tygodniu (wtorek, czwartek, sobota) po dwie godziny czynny będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chorkówce. Mieszkańcy gminy będą mogli do niego przywozić i bezpłatnie zostawiać odpady zgodnie z limitem. Dodatkowo raz w roku sprzed posesji będę odbierane m.in. odpady wielogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny czy opony. Dotychczas takie odpady były odbierane z wyznaczonych miejsc.