Podczas II nadzwyczajnej sesji VIII kadencji Rady Gminy Chorkówka wybrano składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Chorkówka i składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chorkówka.
Prezentujemy składy komisji:

Komisja Budżetowo - Gospodarcza:
1. Andrzej Wierdak - Przewodniczący
2. Bogumił Świątek
3. Iwona Skalska
4. Krzysztof Markiewicz
5. Adam Łukaszewski
6. Alina Celej
7. Aleksandra Sitar
8. Wojciech Żurkiewicz
9. Piotr Kozubal

Komisja Rolnictwa:
1. Alina Celej - Przewodnicząca
2. Stanisław Janik
3. Aleksandra Sitar
4. Piotr Wierdak

Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych:
1. Tomasz Munia - Przewodniczący
2. Jan Rodzinka
3. Piotr Wierdak
4. Edward Szwedo
5. Wojciech Żurkiewicz
6. Stanisław Janik
7. Bogumił Świątek

Komisja Statutowa:
1. Bogumił Świątek - Przewodniczący
2. Jan Rodzinka
3. Krzysztof Markiewicz
4. Tomasz Munia

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:
1. Piotr Kozubal - Przewodniczący
2. Aleksandra Sitar
3. Andrzej Wierdak
4. Iwona Skalska
5. Adam Łukaszewski

Komisja Rewizyjna:
1. Iwona Skalska - Przewodnicząca
2. Piotr Kozubal
3. Edward Szwedo