Wójt Grzegorz Węgrzynowski powołał swojego zastępcę. Został nim Tomasz Tłuściak.
Już w pierwszym dniu swojego urzędowania Wójt Gminy Chorkówka Grzegorz Węgrzynowski powołał swojego zastępce, został nim Tomasz Tłuściak.

Tomasz Tłuściak ma 43 lata, wykształcenie wyższe, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, od 2014 roku pełnił funkcję Dyrektora Powiatowego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Jaśle.