Dziś odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Chorkówka kadencji 2018-2023.
Sesję do czasu wyboru przewodniczącego poprowadził najstarszy wiekiem radny, w tym przypadku była to Alina Celej.

Nowo wybrani radni i wójt złożyli ślubowanie, podziękowali za zaufanie, którym obdarzyli ich wyborcy i obiecali godnie reprezentować ich interesy a także dbać o rozwój gminy.

Przewodniczący rady i zastępcy

Wybrano również wiceprzewodniczącego rady. Został nim jednogłośnie, podobnie jak w poprzedniej kadencji, Maciej Sekuła. Wiceprzewodniczącymi zostali również wybrani jednogłośnie Wojciech Żurkiewicz i Krzysztof Markiewicz.

Zdjęcia: