Inauguracyjna sesja Rady Gminy Chorkówka odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 roku o godz. 16.00.
Jutro, tj. 16 listopada 2018 r. upływa kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Jak wynika z ustawy o samorządzie gminnym, pierwsze sesje nowo wybranej rady zwołuje komisarz wyborczy, na dzień przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady. 8 listopada Komisarz Wyborczy w Krośnie I ustalił terminy pierwszych sesji.

Sesja inauguracyjna nowej Rady Gminy Chorkówka odbędzie się w poniedziałek 19 listopada o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy w Chorkówce. Podczas sesji nowi radni jak i wójt złożą ślubowanie, otrzymają także zaświadczenia o wyborze. Nastąpi również wybór przewodniczącego rady gminy.

Wstęp na sesję mają wszyscy zainteresowani.