10 września Komisarz Wyborczy w Krośnie I powołał terytorialne komisje wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na 21 października. Prezentujemy skład Gminnej Komisji Wyborczej w Chorkówce.
Gminna Komisja Wyborcza w Chorkówce
1. Stefan Jasłowski, zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, zam. Zręcin
2. Magdalena Kielban, zgłoszona przez KKW PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA, zam. Chorkówka
3. Leokadia Lula, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Bóbrka
4. Marek Pacek, zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Szczepańcowa
5. Małgorzata Praszek, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL (uzupełnienie składu), zam. Chorkówka
6. Janusz Pudło, zgłoszony przez KWW „NASZA GMINA CHORKÓWKA" (uzupełnienie składu), zam. Chorkówka
7. Ewa Solińska, zgłoszona przez KOMITET WYBORCZY PSL, zam. Kobylany
8. Wojciech Szydło, zgłoszony przez KWW POROZUMIENIE SAMORZĄDOWE DLA POWIATU, zam. Kobylany
9. Agnieszka Barbara Zięba-Wityńska, zgłoszona przez KWW „NASZA GMINA CHORKOWKA", zam. Świerzowa Polska