Przewodniczący Rady Gminy Chorkówka Maciej Sekuła informuje, że we wtorek 28 sierpnia o godz. 15:15 odbędzie się LXIII sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołów:
a) Nr 6/LVIII/2018 z LVIII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 22 maja 2018 r.,
b) Nr 7/LIX/2018 z LIX sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 8 czerwca 2018 r.,
c) Nr 8/LX/2018 z LX nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 25 czerwca 2018 r.,
d) Nr 9/LXI/2018 z LXI nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 10 lipca 2018 r.,
e) Nr 10/LXII/2018 z LXII nadzwyczajnej sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 30 lipca 2018 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja Wójta Gminy z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
5. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Chorkówka
b) w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Chorkówka w ramach pomocy de minimis
c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
d) w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Chorkówka
6. Sprawy różne, interpelacje, wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.