Jedną z cyklicznych imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Chorkówce jest Mikołajkowy Festiwal Piosenki Droga do gwiazd. W tym roku festiwal odbył się 12 grudnia, na scenie wystąpiło 61 wykonawców.

W tym soliści, duety i zespoły: zespół wokalno instrumentalny "Song" z Krościenka Wyżnego, dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów z następujących miejscowości: Bóbrki, Chorkówki, Draganowej, Faliszówki, Kobylan, Kopytowej, Krościenka Wyżnego, Szczepańcowej, Szebni, Warzyc, Zręcina, Żeglec oraz przedstawiciel placówki oświatowej z Iwonicza. Jury Festiwalu w składzie: przewodniczący Zachariasz Jupowicz, Jerzy Guzik i Jan Prajznar przyznało wyróżnienia następującym wykonawcom:

Wyróżnienia 0-III
I miejsce: Milena Dziepak z towarzyszeniem zespołu muzycznego "Song" (Krościenko Wyżne)
I miejsce: Natalia Dubis (ZSP Kopytowa)
II miejsce: Angelika Waliszko (SP Faliszówka)
III miejsce: Oliwia Czech (Samorządowe Przedszkole w Zręcinie)
Wyróżnienie: Zuzanna Szydło (ZS i Pl Bóbrka)

Kategoria IV- VI SP
I miejsce: Paulina Pawluś (ZS Warzyce)
I miejsce: Karolina Kołacz (SP Kobylany)
II miejsce: Marlena Szmyd (SP Krościenko Wyżne)
III miejsce: Karol Gronek (SP Draganowa)
Wyróżnienia: Adam Gonet (SP Zręcin), Sabina Mercik (SP Krościenko Wyżne)

Kategoria Gimnazja
I miejsce: Oliwia Hap (ZS Szebnie)
II miejsce: Kinga Jasłowska (Gimn. Zręcin)
II miejsce: Klaudia Delimata (Gimn. Świerzowa P.)
III miejsce: Aleksandra Janocha (Gimn. Świerzowa P.)
Wyróżnienie: Marlena Rygiel (GOK Miejsce Piastowe)

Kategoria dorośli
Wyróżnienie: Maciej Lewandowski (Iwonicz)

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodki upominek, które wręczył Mikołaj, a laureaci nagrody książkowe.

Organizator składa podziękowania nauczycielom, instruktorom, którzy przygotowali dzieci i młodzież, a uczestnikom za udział w Festiwalu.

Zdjęcia dostępne na stronie GOK Chorkówka:
https://picasaweb.google.com/.....

GOK Chorkówka