We wtorek 27 marca odbędzie się We wtore LVI sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Początek sesji o godz. 15:00 w sali narad Urzędu Gminy Chorkówka.

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 2/LIV/2018 z LIV sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 27 lutego 2018 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
- zmieniającej uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
- w sprawie podziału Gminy Chorkówka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
- w sprawie uchwalenia statutu zakładu budżetowego Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka
- w sprawie udzielenia dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
5. Sprawy różne, interpelacje, zapytania.
6. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.