Wójt Gminy Chorkówka wręczył nagrody 8 dyrektorom i 20 nauczycielom zatrudnionym placówkach oświatowych.
16 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej Wójta Gminy Chorkówka Andrzej Koniecki podczas uroczystego spotkania wręczył nagrody 8 dyrektorom i 20 nauczycielom zatrudnionym placówkach oświatowych na terenie gminy Chorkówka. Uroczystość odbyła się w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce.

Na tegoroczne nagrody roczne dla nauczycieli przeznaczona została kwota 45 700 zł brutto.

Nagrodzeni dyrektorzy:
Elżbieta Borek - Zespół Szkół w Chorkówce (2000 zł brutto)
Aneta Munia-Skrzęta - Szkoła Podstawowa w Draganowej (2000 zł brutto)
Bogusława Zajączkowska-Cebula - Szkoła Podstawowa w Faliszówce (2000 zł brutto)
Małgorzata Wojtas - Szkoła Podstawowa w Kobylanach (2000 zł brutto)
Włodzimierz Paluch - Szkoła Podstawowa w Kopytowej (2000 zł brutto)
Roman Skowron - Szkoła Podstawowa w Żeglcach (1700 zł brutto)
Wacław Kamiński - Gimnazjum w Świerzowej Polskiej (2000 zł brutto)
Paweł Przetacznik - Gimnazjum w Zręcinie (2000 zł brutto)

Nagrodzeni nauczyciele:
Anna Błaż - Zespół Szkół i Placówek w Bóbrce (1500 zł brutto)
Maria Paluch - Zespół Szkół w Chorkówce (1500 zł brutto)
Magdalena Kopacz - Szkoła Podstawowa w Kobylany (1500 zł brutto)
Ewa Matelowska - Szkoła Podstawowa w Kopytowej (1500 zł brutto)
Tomasz Munia - Szkoła Podstawowa w Kopytowej (1500 zł brutto)
Genowefa Więcek - Szkoła Podstawowa w Kopytowej (1500 zł brutto)
Małgorzata Stefanik - Szkoła Podstawowa w Leśniówce (1500 zł brutto)
Małgorzata Jasłowska - Szkoła Podstawowa w Szczepańcowej (1500 zł brutto)
Mariola Jabłecka - Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej (1500 zł brutto)
Joanna Brzozowska-Kuchta - Szkoła Podstawowa w Zręcinie (1500 zł brutto)
Przemysław Guzik - Szkoła Podstawowa w Żeglach (1500 zł brutto)
Ewa Arciszewska-Nowak - Szkoła Podstawowa w Żeglcach (1500 zł brutto)
Artur Jasłowski - Gimnazjum w Świerzowej Polskiej (1500 zł brutto)
Krzysztof Krężałek - Gimnazjum w Świerzowej Polskiej (1500 zł brutto)
Monika Szymczakowska - Gimnazjum w Świerzowej Polskiej (1500 zł brutto)
Piotr Brzeziński - Gimnazjum w Zręcinie (1500 zł brutto)
Katarzyna Dołęgowska - Gimnazjum w Zręcinie (1500 zł brutto)
Bogusława Krzysik - Gimnazjum w Zręcinie (1500 zł brutto)
Karolina Sznajder - Gimnazjum w Zręcinie (1500 zł brutto)
Magdalena Gefert - Samorządowe Przedszkole w Zręcinie (1500 zł brutto)