Marcin Szczur z ramienia Stowarzyszenia KUKIZ'15 został powołany do Rady Programowej Polskiego Radia Rzeszów S.A. VI kadencji.
Marcin Szczur to mieszkaniec powiatu krośnieńskiego, zawodowo związany z branża inżynierii ropy i gazu, członek Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W 2014 roku kandydował na wójta gminy Chorkówka startując jako kandydat niezależny.

Rada Programowa jest organem opiniodawczym i sprawozdawczym mającym na celu weryfikacje działań zarządu nadawcy publicznego jakim jest w tym przypadku Radio Rzeszów. Funkcja członka rady jest funkcją społeczna. Rady składają się z 15 osób, które rekomendują partie polityczne (10 osób), a także organizacje i stowarzyszenia (5 osób). Zadaniem członków rad programowych publicznej radiofonii i telewizji jest reprezentacja społecznych interesów i oczekiwań związanych z działalnością programową. Rady maja tez obowiązek do przedstawiania swoich opinii w procesie uzgodnień planów programowo-finansowych.

Marcin Szczur będzie piastował funkcje członka rady przez okres czteroletniej kadencji.