W poniedziałek 20 marca odbędzie się XL nadzwyczajna sesja Rady Gminy Chorkówka. Prezentujemy porządek obrad.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwał:
- w sprawie realizacji projektu pn. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chorkówka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – PROJEKT
- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.- PROJEKT
- w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- w sprawie określenia kryteriów przyjęcia do oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chorkówka oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
- w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chorkówka na 2017 rok”-PROJEKT
- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
3. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
4. Zakończenie obrad.

~DUSKA

18-03-2017 21:57 6 6

w poniedzialek jakis cud sie stanie ,,,,,, czy cos nadzwyczajnego /
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.