Na wtorkowej sesji Rady Gminy Chorkówka radni przegłosowali podwyżki cen za wodę i ścieki. Nowe ceny wejdą w życie od 1 kwietnia 2017 roku.
Pierwsza z wtorkowych uchwał dotyczyła zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków, którą zaproponowało MPGK Krosno Sp. z o.o. Dostarcza ono wodę i odbiera ścieki od części mieszkańców Gminy Chorkówka. Radni zgodzili się na proponowane zmiany. Nowe taryfy będą obowiązywać od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 roku:

- 3,77 zł brutto / m3 - za dostarczoną wodę (dotychczas 3,62 zł brutto); wzrost: 4,14%
- 8,72 zł / odbiorcę / 2 miesiące - stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę (dotychczas 8,43 zł brutto); wzrost: 3,44%
- 4,45 zł brutto / m3 - za odprowadzanie ścieków (dotychczas 4,21 zł brutto); wzrost: 5,7%
- 11,70 zł / odbiorcę / 2 miesiące - stawka opłaty abonamentowej za odprowadzone ścieki (dotychczas 11,35 zł brutto); wzrost: 3,08%

WIDEO

Druga uchwała dotyczyła zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe zaopatrzenie ścieków wnioskowanej przez Zakład Wodociągi Gminne Gminy Chorkówka. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 kwietnia 2017:

- 4,11 zł brutto / m3 - za dostarczoną wodę (dotychczas 3,56 zł brutto); wzrost: 15,45%
- 8,64 zł / odbiorcę / 2 miesiące - stawka opłaty abonamentowej za dostarczoną wodę (dotychczas 6.48 zł brutto); wzrost: 33.33%
- 5,40 zł brutto / m3 - za odprowadzanie ścieków (dotychczas 4,70 zł brutto); wzrost: 14.89%
- 8,64 zł / odbiorcę / 2 miesiące - stawka opłaty abonamentowej za odprowadzone ścieki (dotychczas 6,48 zł brutto); wzrost: 33.33%

Trzecia uchwała dotyczyła dotacji udzielonej Wodociągom Gminnym do 1m3 odebranych ścieków w miejscowości:
- Chorkówka, Leśniówka, Zręcin, Żeglce - 3,70 zł
- Sulistrowa, Kobylany, Draganowa - 6,94 zł

Na wtorkowej sesji wójt gminy poinformował także, że nastąpiła zmiana na stanowisku kierownika Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka. Od 16 lutego do 30 czerwca br. obowiązki kierownika pełni Jerzy Szubra.