Na dzisiejszej XXIV sesji Rady Powiatu Krośnieńskiego wybrano nowego przewodniczącego rady, został nim Kazimierz Gładysz.
Kazimierz Gładysz zastąpił Edwarda Nowaka który zmarł po długiej i ciężkiej chorobie na początku stycznia. W tajnym głosowaniu otrzymał 14 głosów "za", jego kontrkandydat Stanisław Kenar zgłoszony przez klub radnych PiS otrzymał 9 głosów.

WIDEO

Kazimierz Gładysz obok Moniki Subik i Mariana Janika jest radnym powiatowym z gminy Chorkówka. Urodził się 18 lipca 1956 roku, jest emerytowanym oficerem Państwowej Straży Pożarnej, byłym szefem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Od 1996 roku pełni funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepańcowej a od 2011 roku funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Chorkówce, jest wiceprezesem zarządu "Stowarzyszenia Na Rzecz Bezpieczeństwa" w Krośnie i członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Szczepańcowa.

Kazimierz Gładysz

Monika Subik

Marian Janik