Prezentujemy porządek obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Chorkówka, która odbędzie się 31 stycznia 2017 roku, początek o godz. 15:00.
Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 18/XXXVII/2016 z XXXVII sesji VII kadencji Rady Gminy Chorkówka z dnia 28 grudnia 2016 r.
3. Sprawozdanie Wójta Gminy Chorkówka z działalności międzysesyjnej.
4. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Chorkówka na lata 2017 - 2023
b) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą “Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z teren Gminy Chorkówka i Gminy Miejsce Piastowe”
c) w sprawie przystąpienia do zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Świerzowa Polska XXII
d) w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rozbudowa cmentarza w Kopytowej”,
e) w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Chorkówka na rzecz Wodociągów Gminnych Gminy Chorkówka środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług
f) w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok
g) w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chorkówka.
5. Sprawy różne, interpelacje i wolne wnioski Radnych.
6. Zakończenie obrad.

Nikt jeszcze nie skomentował. Bądź pierwszy!

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.