Powiat Krośnieński przypomina, że od stycznia 2016 roku mieszkańcy powiatu krośnieńskiego, mają dostęp do bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych i adwokatów wyznaczonych przez samorządy prawnicze. Założeniem ustawy jest umożliwienie osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej bezpłatnego dostępu do pomocy prawnej.
Na terenie powiatu funkcjonują cztery punkty pomocy prawnej. Zlokalizowane są w Starostwie Powiatowym w Krośnie (pokój nr 024) oraz w siedzibach urzędów gmin w Dukli, Jedliczu i Rymanowie.

Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
- młodzież do 26. roku życia,
- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
- seniorzy po ukończeniu 65 lat,
- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
- kombatanci,
- weterani,
- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
- kobiety w ciąży w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, a w szczególności praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych.

Zakres świadczonej pomocy dotyczyć będzie wszystkich dziedzin prawa: cywilnego, rodzinnego, karnego, pracy z wyłączeniem między innymi: prawa dewizowego, celnego, spraw podatkowych, prowadzenia działalności gospodarczej.
Pomoc udzielana jest przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku cztery godziny dziennie.

Usługi finansowane są z budżetu państwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Krośnie http://spkrosno.bip.gov.pl oraz na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin gdzie zlokalizowane są punkty pomocy prawnej.