Urząd Gminy w Chorkówce opublikował harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2017 rok.

Harmonogram odbioru odpadów

Bóbrka, Chorkówka, Draganowa, Faliszówka, Kobylany, Kopytowa, Leśniówka, Poraj, Sulistrowa, Żeglce
Harmonogram odbioru odpadów Chorkówka

Harmonogram odbioru odpadów

Machnówka, Szczepańcowa, Świerzowa Polska, Zręcin
Harmonogram odbioru odpadów Chorkówka