Za prowadzenie akcji zimowej w sezonie 2016/2017 na terenie gminy Chorkówka na drogach powiatowych odpowiada Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, drogami gminnymi zajmują się firmy, z którymi zostały zawarte umowy na utrzymanie dróg.

Drogi powiatowe

Planem zimowego utrzymania zostały objęte drogi o nawierzchni bitumicznej. W warunkach normalnych zarówno odśnieżanie jak i zwalczanie śliskości dróg odbywać się będzie systemem patrolowo - interwencyjnym w godzinach 03:00 - 07:00 i 13:00 - 17:00 - razem 8 godzin. W godzinach 17:00 - 22:00 utrzymanie zimowe odbywać się będzie tylko w systemie interwencyjnym. W porze nocnej od godz. 22:00 do godz. 03:00 roboty, tak w zakresie odśnieżania jak i likwidacji śliskości zimowej, bez względu na warunki atmosferyczne będą prowadzone tylko i wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na interwencje służb ratowniczych (Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego).

Zimowym utrzymaniem dróg powiatowych kieruje: Dyżurny Zimowego Utrzymania Dróg - tel.13 43 300 20 czynny całą dobę.

Zimowe Utrzymanie Dróg nadzorują:
1) Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Krośnie - kontakt: telefony: bezpośredni 13 43 757 97 w godz. 07:00 - 15:00 - sekretariat 13 43 757 96 w godz. 07:00 - 15:00
2) Kierownik Obwodu Drogowo - Mostowego Dukla, kontakt: 13 43 300 20 w godz. 07:00 - 15:00

Na czas trwania intensywnego opadu śniegu, zawiei i zamieci śnieżnych i innych krańcowych warunków atmosferycznych, gdy praca sprzętu nie będzie możliwa ze względów bezpieczeństwa lub nie będzie możliwe uzyskanie należytego efektu pracy, utrzymanie dróg zostanie wstrzymane i wznowione w sprzyjających warunkach.

Drogi gminne

Zimowe utrzymanie dróg gminnych polegać będzie głównie na zapewnieniu przejezdności poprzez odśnieżanie jezdni. Odśnieżanie uzależnione będzie od intensywności opadów śniegu. Zwalczanie śliskości i gołoledzi polegać będzie na posypywaniu jezdni mieszanką uszorstniającą piasku i soli.

Natężenie akcji zimowej uwarunkowane będzie wielkością ruchu drogowego na poszczególnych drogach gminnych dojazdowych do dróg o wyższej kategorii (powiatowych).
Usuwanie śliskości i gołoledzi prowadzone będzie głównie w obrębie skrzyżowań z innymi drogami, na odcinkach o pochyleniu podłużnym powyżej 4%, w obrębie przystanków autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez Zarządcę drogi. Posypywanie jezdni na całej szerokości będzie tylko w przypadku wystąpienia gołoledzi. W sezonie zimowym 2016/2017 tak jak to było w latach poprzednich utrzymywaniem dróg gminnych na terenie gminy Chorkówka zajmują się firmy, z którymi zostały zawarte umowy na utrzymanie dróg.

Odpowiedzialnym za każdą z miejscowości jest sołtys danego sołectwa. Interwencję w sprawie wykonania odśnieżania, czy też posypywania należy zgłaszać telefonicznie do sołtysa danej miejscowości. Sołtysi poszczególnych miejscowości decydują o kolejności użycia sprzętu.

Wykaz telefonów do sołtysów:
Bóbrka - Czarnota Stanisław - 693 859 788
Chorkówka - Liwosz Stanisław - 691 865 160
Draganowa - Jaracz Mirosław - 781 644 539
Faliszówka - Szczepanik Ireneusz - 664 657 939
Kobylany - Krężałek Kazimierz - 661 313 094
Kopytowa - Janik Marian - 506 348 041
Leśniówka - Wrona Jerzy - 660 490 823
Machnówka - Malczewski Zdzisław - 669 584 828
Poraj - Baran Małgorzata - 602 213 005
Sulistrowa - Czaja Gabriel - 609 160 998
Szczepańcowa - Żołna Marta - 509 394 633
Świerzowa Polska - Celej Alina - 608 021 928
Zręcin - Prętnik Ryszard - 508 375 703
Żeglce - Węgrzynowski Grzegorz - 663 139 193

Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych z ramienia Urzędu Gminy prowadzi inspektor Stanisław Lula, tel. 13 43 869 52. Telefon jest czynny w godzinach pracy Urzędu Gminy tj. poniedziałek: 07:00 - 17:00, wtorek - czwartek 07:00 - 15:00, piątek 07:00 - 13:00.

~mieszkaniec5

01-12-2016 11:23 10 5

bardzo przydatne informacje
Odpowiedz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. terazKrosno.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.